ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Phoenix Voyages

ក្នុងបុរីអាកខេត, ផ្ទះលេខC40, ផ្លូវជាតិលេខ៦, ភូមិគ្រួស, សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុង-ខេត្តសៀមរាប

  Nationality Ultra-Trail Angkor 128km Bayon Trail Angkor 64km Marathon Trail Angkor 42km Jungle Trail Angkor 32km Temple Run Angkor 16km Nordic Walking Angkor 16km
Local Khmer (*) □ US$50 US$35 US$30 US$25 US$15 US$15

ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ uta02@phoenixvoyages.com