ចូលរួមរត់ប្រណាំងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គរ

 

អង្គរអ៊ុលត្រាត្រេល, គឺជាកម្មវិធីរត់ប្រណាំងដើម្បីជួយដល់អង្គការចំនួន៣ ។ ជាកម្មវិធីមិនរកប្រាក់ចំណេញ ។ រាល់ថវិការដែលទទួលបាននឹងត្រូវបរិច្ចាគដល់អង្គការ Sala Bai, អង្គការ ABCs & Rice និង អង្គការ Care for Cambodia ។ យើងសូមបង្ហាញជូនអ្នកអោយបានដឹងអំពីពួកគេៈ 

 


Sala Bai :

សាលាបាយ( Sala Baï )គឺជាលាសាបង្រៀងចំណេះដឹងផ្នែកសណ្ឋាគារមួយដែលបង្រៀនដោយឥតគិត

ថ្លៃដល់សិស្ស១៥០នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងផ្តាច់មុខសំរាប់តែក្មេងៗសញ្ជាតិកម្ពុជាតែប៉ណ្ណោះហើយដែលផ្តល់អទ្ធិភាភាព(៧០%)​ដល់ក្មេងស្រីដែលរងគ្រោះដោយភាពខ្វះខាតការ​ការអបរំ

នៅសាលាចំណេះដឹងទួទៅ។

​    រយះពេល១៦ឆ្នាំមកនេះ​​ មានក្មេងៗ១៦០០​នាក់បានរៀននៅទីនេះហើយពួកគេទទួលបានការងារ

តាមសណ្ឋាគារ ហើយផ្នែកចំរុះផ្សេងទៀតនៅប្រទេសជាច្រើន ដែលអាចអោយពួកគេមានចំនូល

ផ្ទាល់ខ្លួននិងបង្កើនជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

បង្រៀនក្មេងៗទាំងនោះនូវជំនាញមួយគឺជាមធ្យោបាយយ៉ាងលឿននិងមានប្រសិទ្ធិភាពប្រឆាំងនិងភាពក្រីក្រនិង​ការជួញដូរមនុស្ស។

https://www.salabai.com/en/ 

 

 

 

ABCs and Rice: មិនត្រឹមតែជាអង្គការដែលផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ ការផ្គត់ផ្គង់អាហារូបត្ថម្ភក៏ជាអាទិភាពមួយផងដែរសម្រាប់ ABCs and Rice ។ ពួកគេខិតខំ ផ្តល់ជូននូវអាហារូបត្ថម្ភដ៏មានតម្លៃដល់សិស្សចំនួន២៧០របស់ពួកគេ ក្នុងទម្រង់ជាអាហារ ពេលព្រឹក និងថ្ងៃត្រង់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយក៏ដូចជាផ្តល់ជូននូវអង្ករមួយការ៉ុងជារៀងរាល់ ខែ ដោយផ្អែកលើវត្តមាននៃការសិក្សារបស់ពួកគាត់ ។ វេបស័យៈ

https://www.abcrice.org 

 

 Care for Cambodia: ព្យាយាមជួយលើកកំពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មូលដ្ឋាន ។ យើង គាំទ្រ និងជួយប្រជាជនកម្ពុជាតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា: គាំទ្រ និងជួយបណ្តុះបណ្តាលដល់សមាជិកក្នុងគ្រួសារ ដោយផ្តល់ឱ្យយុវជននូវការអប់រំ និងផ្តល់នូវលទ្ធភាពឱ្យយុវជនអាចទទួលបានជំនាញដែលត្រូវការ ដើម្បីកសាងអនាគតរបស់ពួកគេ។

https://careforcambodia.org.kh/